Nieuwsbrief 75 - 23 november 2017


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 75

Leusden, 23 november 2017   

Contributieafdracht en entreegelden 2018

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2017 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2018 niet te verhogen. De contributieafdracht en de entreegelden voor 2018 zijn derhalve als volgt vastgesteld:

Contributieafdracht

 senior-schutter  €   42,50
 junior-schutter-A  €   22,00
 junior-schutter-B  €   17,00
 junior-schutter-C  €   17,00
   
 Basis-afdracht vereniging (à 10 senior-schutters)  € 425,00
   
 Entreegelden  
 per contributieve senior-schutter  €   35,00
 voor junior-schutters  €     0,00