Nieuwsbrief 61 - 1 juli 2016


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 61

Leusden, 1 juli 2016   

Mutaties KNSA-verenigingen

SECRETARIAATS-/ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen van verenigingen worden uitsluitend nog gepubliceerd in de KNSA-ledenpublicatie.

KNSA-
nr.
Naam schietvereniging Nieuw
correspondentie-adres
Postcode Plaats
1510 SV De Heerhugowaard Basiusstraat 6 1701 EB Heerhugowaard
4040 SV Hertog Hendrik  De Rijd 114 8939 AE Leeuwarden
4560 LSV Willem Tell - Stiens  Truerderdyk 4-F 9051 JC Stiens
8554 Schutterij St. Petrus  Schilderslaan 11 5854 EP Bergen