Nieuwsbrief 61 - 1 juli 2016


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 61

Leusden, 1 juli 2016   

Deelname Nationale Sportweek 2016

De Nationale Sportweek is een landelijk evenement waarop gedurende één week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen. De laatste editie van de sportweek in 2015, telde 1.000.000 deelnemers en 208 deelnemende gemeenten. In 2016 wordt de Nationale Sportweek georganiseerd van 17 tot en met 24 september en wordt opnieuw gerekend op meer dan één miljoen deelnemers. De KNSA heeft zich tevens aangesloten bij de Nationale Sportweek om de schietsport in samenwerking met de schietsportverenigingen, daar te presenteren en te promoten.

De KNSA hecht eraan dat die schietsportverenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek zich professioneel presenteren op een zoveel mogelijk uniforme wijze. Daarom zijn er voor deelname aan de Nationale Sportweek een aantal minimale voorwaarden gesteld en dat zijn de volgende:

  • de vereniging moet een actief sportbeleid hebben voor jongeren vanaf de leeftijd van 15   jaar
  • de vereniging mag geen ledenstop hebben
  • verenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek moeten hun activiteiten aan geïnteresseerden kosteloos aanbieden, met uitzondering van de consumpties
  • de instructie mag uitsluitend uitgevoerd worden met wapens die gebruikt mogen worden in de Olympische disciplines, dus met luchtdrukgeweren en -pistolen, kleinkalibergeweren en -pistolen en met hagelgeweren (kleiduivenschieten)
  • de vereniging moet bereid zijn contactgegevens zoals het adres van de accommodatie en een telefoonnummer van een contactpersoon, openbaar te maken, bijvoorbeeld via de KNSA-website of bij de organisatie van de Nationale Sportweek.

Meer informatie voor verenigingen over deelname aan de Nationale Sportweek.

Indien uw vereniging hierin geïnteresseerd is en voldoet aan de voorwaarden, vragen wij u de deelname van uw vereniging aan de KNSA te bevestigen met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.  U kunt dit formulier downloaden van onze website:
https://www.knsa.nl/downloadcenter/sportontwikkeling/ en vervolgens per e-mail retour zenden aan het e-mailadres: sportontwikkeling@knsa.nl. De uiterste aanmelddatum is 2 september 2016

Directe link aanmeldingsformulier.

Buiten uw aanmelding voor deelname bij de KNSA vragen wij u uw activiteiten tevens aan te melden op de website van de Nationale Sportweek:
http://sport.nl/voorclubs/nationale-sportweek/voor-sportclubs. Na het voltooien van deze aanmelding(en) wordt uw schietsportactiviteit gepubliceerd en ontvangt u meer informatie, waaronder het promotiepakket. Op deze website treft u ook relevante documenten aan, zoals  flyers, logo's en andere hulpmiddelen voor het communiceren van uw sportactiviteit.

De KNSA zal de deelnemende verenigingen zoveel mogelijk faciliteren met promotiematerialen en een vermelding op internet en publicaties. Wanneer u nog aanvullende informatie hierover wenst kunt u daartoe contact opnemen met onze Coördinator Sportontwikkeling, de heer C.J.R. Kooiman, telefoonnummer: 033-4601996, e-mailadres: sportontwikkeling@knsa.nl.