Nieuwsbrief 57 - 18 februari 2016


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 57

Leusden, 18 februari 2016   

CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heet vanaf 2016 Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds 1 januari 2016 is de naam van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nieuwe naam past beter bij de taken en de verantwoordelijkheid om o.a. meldingen vanuit de meldplicht datalekken te verwerken en om bestuurlijke boetes uit te delen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Ook is het logo van de organisatie is gewijzigd. In diverse publicaties waarin de KNSA over de bescherming van persoonsgegevens (heeft) bericht, zoals op de website, in documenten, protocollen, opleidingen, cursussen en modellen, is vaak nog de naam CBP vermeld. In de loop der tijd zal in al deze publicaties de naam CBP worden veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Ook in het Programma Basiscertificering en bijbehorende documenten en in het Bekroningsprogramma Certificering komt deze oude naam nog voor.


Verenigingen die op dit moment bezig zijn om protocollen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op te stellen, kunnen deze naam daarin uiteraard wijzigen. Alle KNSA-modellen en andere publicaties worden te zijner tijd ook hierop aangepast. Behalve de nieuwe naam van het CBP verandert er verder inhoudelijk niets aan deze KNSA-documenten c.q. -modellen. Verenigingen die hun protocollen reeds hebben opgesteld, kunnen die in de toekomst desgewenst aanpassen, eventueel met een voetnoot in het document.