Nieuwsbrief 57 - 18 februari 2016


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 57

Leusden, 18 februari 2016   

Gebruik de actuele KNSA-formulieren en -modellen!

In de KNSA-formulieren en -modellen die op de website zijn gepubliceerd, worden af en toe wijzigingen aangebracht ten opzichte van eerdere formulieren die wellicht nog steeds door verenigingen en sportschutters worden gebruikt. Regelmatig blijken hierover misverstanden te ontstaan doordat verenigingen nog oude formulieren gebruiken, zoals bijvoorbeeld oude wedstrijdformulieren waarop niet alle benodigde gegevens staan vermeld. Vervolgens moeten deze formulieren dus door een DTC teruggezonden worden met het verzoek om een nieuw formulier in te vullen. Dat is ontmoedigend en vervelend voor alle partijen. Dit hoeft echter niet te gebeuren wanneer verenigingen altijd die formulieren hanteren die op de KNSA-website zijn opgenomen. Deze formulieren en modellen zijn namelijk altijd up to date. Bij dezen derhalve een oproep aan alle verenigingen om uitsluitend de KNSA-website daarvoor te raadplegen en alle overige oude formulieren te vernietigen!

Ditzelfde geldt overigens ook voor het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement (deel I tot en met X). De versie van deze reglementen zoals gepubliceerd op de KNSA-website is de enige ACTUELE versie. Eerdere (eventueel uitgeprinte) versies zijn dus niet altijd de vigerende reglementen! Ook het Vademecum is dus niet altijd actueel. Er doen zich gedurende een wedstrijdseizoen regelmatig wijzigingen voor in delen van het Schiet- en Wedstrijdreglement. Deze wijzigingen worden meteen van kracht na goedkeuring door het Algemeen Bestuur (alle wijzigingen worden later door de Algemene Vergadering nog wel bekrachtigd, maar zijn dan wel reeds in werking getreden). Na de goedkeuring door het Algemeen Bestuur wordt meteen het SWR op de KNSA-website geactualiseerd.