Nieuwsbrief 29 - 11 juli 2013


Nieuwsbrieven archief


 

Nieuwsbrief 29

Leusden, 11 juli 2013   

Leeftijdsgrens alcohol van 16 naar 18 jaar

In onze uitgave nr. 90 van oktober 2012 hebben wij al bericht over het feit dat per 1 januari 2013 een geheel nieuwe Drank- en Horecawet in werking is getreden. Zoals wellicht bekend, heeft  in juli 2012 een aantal Tweede Kamerleden een wetsvoorstel ingediend om deze wet pas per 1 juli 2013 te laten ingaan en om onder andere dan tevens de leeftijdsgrens te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dit voorstel is aangenomen maar wijziging van de Drank- en Horecawet was niet eerder mogelijk dan per 1 januari 2014, ervan uitgaande dat ook de Eerste Kamer daarmee zou instemmen.

Inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet zal worden gewijzigd en dat dus aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mag worden verstrekt in sportkantines, supermarkten en horecagelegenheden. Vanuit de overheid zal er in het najaar een publiekscampagne starten om de Nederlandse burger hiervan op de hoogte te stellen. Ook sportkoepel NOC*NSF denkt mee over de inhoud van deze campagne en zal aandacht vragen voor de sportkantine, de barvrijwilliger en de handhaving van deze nieuwe leeftijdsgrens.

In het najaar zal NOC*NSF haar ondersteuningsmaterialen aanpassen aan deze nieuwe leeftijdsgrens en haar leden daarover berichten. Tevens zal NOC*NSF de overheid verzoeken om nieuwe leeftijd- stickers ter beschikking te stellen die in de sportkantine kunnen worden opgeplakt.

Meer informatie over de huidige Drank- en Horecawetgeving (DHW) is te vinden op onze website Ledeninformatie > Wet en Regelgeving > Drank- en Horecawet en op de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl/alcoholensport en via www.rijksoverheid.nl.

Zodra de wijziging definitief van kracht is geworden, zal een en ander op onze website worden aangepast.