Nieuwsbrief 61

Leusden, 1 juli 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Bereikbaarheid KNSA-bondsbureau

Vanwege de zomervakanties zal het bondsbureau in Leusden van maandag 4 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2016 telefonisch beperkt bereikbaar zijn, namelijk van 10.00 tot 15.00 uur (vrijdags van 10.00 tot 12.30 uur). Vanaf maandag 22 augustus is het bureau telefonisch weer normaal bereikbaar.


Datum en (nieuwe) locatie Algemene Vergadering 2017

Het Algemeen Bestuur heeft de datum voor de volgende Algemene Vergadering van de KNSA vastgesteld op donderdag 20 april 2017, aanvang 20.00 uur. De locatie waar de vergadering plaatsvindt is gewijzigd in: Van der Valk Hotel “De Cantharel” in Apeldoorn. Noteer deze datum en nieuwe locatie dus alvast in uw agenda.


Clubacties voor hogere opbrengst

Veel verenigingen kunnen wel wat extra financiële ondersteuning gebruiken en voor het genereren van extra inkomsten kunnen zij op een creatieve manier acties opstellen. Naast de eigen initiatieven en kleine acties, zoals het verzamelen van oud papier, het geven van clinics en trainingen en dergelijke, bieden ook structurele acties voordelen van een vereniging. Door een toegevoegde waarde structureel te leveren aan bedrijven of andere organisaties kunnen er langdurige relaties gevormd worden. Hierdoor ontstaat er een constante stroom van extra inkomsten. Eén van die structurele acties is bijvoorbeeld de Grote Clubactie. Leden van de vereniging verkopen loten en van de opbrengst gaat 80% direct naar de clubkas. Jaarlijks doen 6.000 vereniging mee aan de Grote Clubactie om extra inkomsten voor hun vereniging te vergaren. Samen halen zij ongeveer 7 miljoen euro op; gemiddeld € 1.400,00 per vereniging om nieuwe materialen van te kopen of het clubgebouw op te knappen. Wilt u als schietsportvereniging ook meedoen aan de Grote Clubactie in september? Begin dan op tijd en volg het stappenplan dat hiervoor is opgesteld op: www.clubactie.nl/overclubactie

Voor meer informatie ook over het vergaren van meer inkomsten en andere kleinere clubacties zie ook de website: www.nlpenningmeester.nl en verder bij:
www.nlpenningmeester.nl/artikel/inzameling-oud-papier, www.nlpenningmeester.nl/artikel/autos-wassen,
www.nlpenningmeester.nl/artikel/clinics-trainingen-verzorgen
http://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
www.steundeclub.nl


Deelname Nationale Sportweek 2016

De Nationale Sportweek is een landelijk evenement waarop gedurende één week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen. De laatste editie van de sportweek in 2015, telde 1.000.000 deelnemers en 208 deelnemende gemeenten. In 2016 wordt de Nationale Sportweek georganiseerd van 17 tot en met 24 september en wordt opnieuw gerekend op meer dan één miljoen deelnemers. De KNSA heeft zich tevens aangesloten bij de Nationale Sportweek om de schietsport in samenwerking met de schietsportverenigingen, daar te presenteren en te promoten.

De KNSA hecht eraan dat die schietsportverenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek zich professioneel presenteren op een zoveel mogelijk uniforme wijze. Daarom zijn er voor deelname aan de Nationale Sportweek een aantal minimale voorwaarden gesteld en dat zijn de volgende:

  • de vereniging moet een actief sportbeleid hebben voor jongeren vanaf de leeftijd van 15   jaar
  • de vereniging mag geen ledenstop hebben
  • verenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek moeten hun activiteiten aan geïnteresseerden kosteloos aanbieden, met uitzondering van de consumpties
  • de instructie mag uitsluitend uitgevoerd worden met wapens die gebruikt mogen worden in de Olympische disciplines, dus met luchtdrukgeweren en -pistolen, kleinkalibergeweren en -pistolen en met hagelgeweren (kleiduivenschieten)
  • de vereniging moet bereid zijn contactgegevens zoals het adres van de accommodatie en een telefoonnummer van een contactpersoon, openbaar te maken, bijvoorbeeld via de KNSA-website of bij de organisatie van de Nationale Sportweek.

Meer informatie voor verenigingen over deelname aan de Nationale Sportweek.

Indien uw vereniging hierin geïnteresseerd is en voldoet aan de voorwaarden, vragen wij u de deelname van uw vereniging aan de KNSA te bevestigen met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.  U kunt dit formulier downloaden van onze website:
https://www.knsa.nl/downloadcenter/sportontwikkeling/ en vervolgens per e-mail retour zenden aan het e-mailadres: sportontwikkeling@knsa.nl. De uiterste aanmelddatum is 2 september 2016

Directe link aanmeldingsformulier.

Buiten uw aanmelding voor deelname bij de KNSA vragen wij u uw activiteiten tevens aan te melden op de website van de Nationale Sportweek:
http://sport.nl/voorclubs/nationale-sportweek/voor-sportclubs. Na het voltooien van deze aanmelding(en) wordt uw schietsportactiviteit gepubliceerd en ontvangt u meer informatie, waaronder het promotiepakket. Op deze website treft u ook relevante documenten aan, zoals  flyers, logo's en andere hulpmiddelen voor het communiceren van uw sportactiviteit.

De KNSA zal de deelnemende verenigingen zoveel mogelijk faciliteren met promotiematerialen en een vermelding op internet en publicaties. Wanneer u nog aanvullende informatie hierover wenst kunt u daartoe contact opnemen met onze Coördinator Sportontwikkeling, de heer C.J.R. Kooiman, telefoonnummer: 033-4601996, e-mailadres: sportontwikkeling@knsa.nl.


Mutaties KNSA-verenigingen

SECRETARIAATS-/ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen van verenigingen worden uitsluitend nog gepubliceerd in de KNSA-ledenpublicatie.

KNSA-
nr.
Naam schietvereniging Nieuw
correspondentie-adres
Postcode Plaats
1510 SV De Heerhugowaard Basiusstraat 6 1701 EB Heerhugowaard
4040 SV Hertog Hendrik  De Rijd 114 8939 AE Leeuwarden
4560 LSV Willem Tell - Stiens  Truerderdyk 4-F 9051 JC Stiens
8554 Schutterij St. Petrus  Schilderslaan 11 5854 EP Bergen

               


©KNSA