Nieuwsbrief 57

Leusden, 18 februari 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Buiten-schietbanen moeten schoten registreren

Al eerder maakten wij melding van het Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2016 ook geldt voor buiten-schietbanen. Eén van de veranderingen hierdoor is dat er een verplichting is om een logboek bij te houden van het gebruik van de schietbaan. In de Activiteitenregeling in artikel 3.11, 3.118.a staat het nog duidelijker, namelijk dat dagelijks het aantal schoten per wapentype, per baan, avond- of dagperiode (de avond begint om 19.00 uur) moet worden geregistreerd door de drijver van de inrichting; dat is vrij vertaald de exploitant van de schietbaan.

Die gegevens moeten ieder moment getoond kunnen worden aan het Bevoegd Gezag (de Gemeente of namens gemeente: de Omgevingsdienst) en vijf (5) jaar worden bewaard. Schietsportverenigingen die buiten-schietbanen exploiteren moeten dit niet vergeten!
Gebruik de actuele KNSA-formulieren en -modellen!

In de KNSA-formulieren en -modellen die op de website zijn gepubliceerd, worden af en toe wijzigingen aangebracht ten opzichte van eerdere formulieren die wellicht nog steeds door verenigingen en sportschutters worden gebruikt. Regelmatig blijken hierover misverstanden te ontstaan doordat verenigingen nog oude formulieren gebruiken, zoals bijvoorbeeld oude wedstrijdformulieren waarop niet alle benodigde gegevens staan vermeld. Vervolgens moeten deze formulieren dus door een DTC teruggezonden worden met het verzoek om een nieuw formulier in te vullen. Dat is ontmoedigend en vervelend voor alle partijen. Dit hoeft echter niet te gebeuren wanneer verenigingen altijd die formulieren hanteren die op de KNSA-website zijn opgenomen. Deze formulieren en modellen zijn namelijk altijd up to date. Bij dezen derhalve een oproep aan alle verenigingen om uitsluitend de KNSA-website daarvoor te raadplegen en alle overige oude formulieren te vernietigen!

Ditzelfde geldt overigens ook voor het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement (deel I tot en met X). De versie van deze reglementen zoals gepubliceerd op de KNSA-website is de enige ACTUELE versie. Eerdere (eventueel uitgeprinte) versies zijn dus niet altijd de vigerende reglementen! Ook het Vademecum is dus niet altijd actueel. Er doen zich gedurende een wedstrijdseizoen regelmatig wijzigingen voor in delen van het Schiet- en Wedstrijdreglement. Deze wijzigingen worden meteen van kracht na goedkeuring door het Algemeen Bestuur (alle wijzigingen worden later door de Algemene Vergadering nog wel bekrachtigd, maar zijn dan wel reeds in werking getreden). Na de goedkeuring door het Algemeen Bestuur wordt meteen het SWR op de KNSA-website geactualiseerd.


Districtsledenvergaderingen 2016

De uitnodigingen voor de jaarlijkse Districtsledenvergaderingen worden in de komende tijd weer verzonden en de daarbij behorende stukken zullen vervolgens in het Downloadcenter van de KNSA-website worden geplaatst onder “Districtsledenvergaderingen 2016”:

 Datum

 DLV
District
 Locatie

 23 maart 2016  1  Zalencentrum “De Hiddingerberg” te Steenwijk
 24 maart 2016  4  Café-restaurant “De Doelen” te Waalre
 6 april 2016  2  Van der Valk Hotel “De Cantharel” te Apeldoorn
 8 april 2016  3  Hotel Tulip Inn te Leiderdorp

Oranje Fonds Collecte voor sportverenigingen

Voor (schiet)sportverenigingen is het steeds lastiger om eens iets extra’s te doen, zoals het organiseren van activiteiten of de aanschaf van nieuwe attributen. Het Oranje Fonds organiseert dit voorjaar een collecte om organisaties financieel te ondersteunen. Ook sportverenigingen mogen hieraan meedoen. Tijdens de eerste landelijke collecte van het Oranje Fonds (rond Koningsdag 2015) hebben 87 sportverenigingen in het hele land meegedaan. De enthousiaste reacties daarvan stimuleerden het Oranje Fonds om dit jaar nog meer sportverenigingen aan te moedigen om mee te doen met de collecte; dus ook u als schietsportvereniging!

Van 17 tot en met 21 mei 2016 organiseert het Oranje Fonds opnieuw een collecte voor en door sociale organisaties. De helft van de opbrengst krijgen organisaties retour, en is vrij te besteden aan eigen activiteiten. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in de provincie waar er is gecollecteerd. Zo wordt 100% goed besteed. Stichtingen en schietsportverenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden op www.oranjefonds.nl/collecte. Meer weten? Bekijk alle informatie en download het draaiboek en de flyer op de site, of benader Lisanne de Keijzer: collecte@oranjefonds.nl – tel. 030-2339367.


CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heet vanaf 2016 Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds 1 januari 2016 is de naam van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nieuwe naam past beter bij de taken en de verantwoordelijkheid om o.a. meldingen vanuit de meldplicht datalekken te verwerken en om bestuurlijke boetes uit te delen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Ook is het logo van de organisatie is gewijzigd. In diverse publicaties waarin de KNSA over de bescherming van persoonsgegevens (heeft) bericht, zoals op de website, in documenten, protocollen, opleidingen, cursussen en modellen, is vaak nog de naam CBP vermeld. In de loop der tijd zal in al deze publicaties de naam CBP worden veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Ook in het Programma Basiscertificering en bijbehorende documenten en in het Bekroningsprogramma Certificering komt deze oude naam nog voor.


Verenigingen die op dit moment bezig zijn om protocollen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op te stellen, kunnen deze naam daarin uiteraard wijzigen. Alle KNSA-modellen en andere publicaties worden te zijner tijd ook hierop aangepast. Behalve de nieuwe naam van het CBP verandert er verder inhoudelijk niets aan deze KNSA-documenten c.q. -modellen. Verenigingen die hun protocollen reeds hebben opgesteld, kunnen die in de toekomst desgewenst aanpassen, eventueel met een voetnoot in het document.

 


Mutaties KNSA-verenigingen

SECRETARIAATS-/ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen van verenigingen worden uitsluitend nog gepubliceerd in de KNSA-ledenpublicatie.

KNSA-
nr.
Naam schietvereniging
Nieuw
correspondentie-adres 
Postcode
Plaats
3112 SV Arma et Amicitia Dr Albert Schweitzerlaan 42 3771 XM Barneveld
5100 SV Ittersum Mgr. Nolenslaan 15 8014 AS  Zwolle
8026 SV Maastricht 1985 Masjerangplein 2 6218 EJ Maastricht
8043 SV The Bullet Hovenstraat 83 6374 H Landgraaf
8087 SSV Geleen Postbus 71 6160 AB Geleen
 


©KNSA