Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 9

Leusden, 13 oktober 2011   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Adressen schutters vaak onjuist in KNSA-ledenadministratie

Regelmatig constateert het Bondsbureau dat (door de verenigingen) opgegeven adressen van hun leden (schutters) niet meer actueel zijn. Deze schutters ontvangen dientengevolge helemaal geen correspondentie meer, zoals brieven, uitnodigingen voor wedstrijden, het bondstijdschrift Schietsport, en wat dies meer zij.

Lees meer


Gewijzigde functies binnen de KNSA

Sinds oktober 2011: * heeft de heer G.L. Snaterse de functie van Voorzitter DTC Kleiduiven in District 1 beŽindigd en is nog wel Secretaris van de LTC Kleiduiven * is de functie van Voorzitter DTC Kleiduiven District 1 inmiddels overgedragen aan de heer P.D. Woudstra,

Lees meer


Dopinglijst 2012

Recent heeft WADA de nieuwe dopinglijst gepubliceerd zoals die per 1 januari 2012 van kracht zal worden. De belangrijkste verandering is dat het gebruik van formoterol per inhalatie bij lage doseringen is toegestaan. Voor hoge doseringen geldt dat er nog altijd een dispensatie aangevraagd moet worden.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA