Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 8

Leusden, 29 september 2011   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Reactie KNSA op OVV-rapport

Het bestuur en de directie van de KNSA hebben kennis genomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met als titel “Wapenbezit door sportschutters”.

Lees meer


Bestuurswijzigingen

Namens het Algemeen Bestuur van de KNSA berichten wij u dat de secretaris van de KNSA, de heer mr. W.F. Roelink, heeft besloten om, om hem moverende redenen, de functie van secretaris per 7 september 2011 neer te leggen.

Lees meer


Download center op website uitgebreid

In het Downloadcenter op de KNSA-website zijn alle KNSA-modellen voor verenigingen opgenomen; sommige uitsluitend als PDF maar de meeste als doc-bestanden, waardoor deze modellen gemakkelijker door verenigingen kunnen worden gehanteerd

Lees meer


KNSA lanceert meldpunt

Zoals eerder dit jaar aangekondigd, is inmiddels een speciaal meldpunt ingesteld voor het stroomlijnen van meldingen aan de KNSA van personen of instanties, die hun zorgen uiten omtrent een verlofhouder, lid van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging.

Lees meer


Aanpassing tarieven in 2012

Door de stijging van kosten en het toepassen van indexering is de KNSA helaas genoodzaakt om de tarieven voor een aantal abonnementen en voor deelname aan een aantal opleidingen en cursussen in 2012 aan te passen.

Lees meer


©KNSA