Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 75

Leusden, 23 november 2017   
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.

RECTIFICATIE Wijziging SWR deel I moet zijn in artikel 21.2.6 (i.p.v. 21.2.5)

In de Nieuwsbrief 74 van oktober 2017 is abusievelijk vermeld dat een wijziging in het Schiet- en Wedstrijdreglement Deel I was aangebracht in artikel 21.2.5. Dat is echter niet juist

Lees meer


Afdelingen District 3 gewijzigd per 01-10-2017

Met inachtneming van het feit dat in de genoemde disciplines nog geen Afdelingskampioenschappen hebben plaatsgevonden, heeft het Algemeen Bestuur besloten om de door het District 3 voorgestelde wijzigingen

Lees meer


Nieuwe benoemingen op Bondsbureau

Zoals vermeld in de vorige Nieuwsbrief hebben er per 1 november 2017 een aantal wijzigingen op het bondsbureau plaatsgevonden waarmee voor dit moment de bezetting weer voltallig is, als volgt:

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2018

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2017 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2018 niet te verhogen.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie tot uiterlijk 10-01-2018

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2018 herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vr 1 januari 2018, doch niet later dan 10 januari 2018 in ons bezit dienen te zijn,

Lees meer


Uitbetaling declaraties

Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur dienen alle declaraties voor 2017 van KNSA-bestuurders en KNSA-commissieleden uiterlijk 10 december 2017 in het bezit van het Bondsbureau te zijn

Lees meer


Sluiting bondsbureau i.v.m. Kerst 2017

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA