Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 74

Leusden, 19 oktober 2017   
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.

Albert Heijn Sportactie succesvol

Afgelopen september hield Albert Heijn een spaaractie waarbij mensen kon sparen voor gratis deelname aan sportactiviteiten bij duizenden sportclubs in heel Nederland. Tot begin oktober konden de volle spaarkaarten worden ingeleverd

Lees meer


VCP-verenigingen terugkomdagen

Zoals wellicht bekend, heeft NOC*NSF samen met een aantal sportbonden gekeken naar de mogelijkheden om voor de vertrouwenscontactpersonen bij verenigingen wel of niet opgeleid door NOC*NSF een bijeenkomst te verzorgen

Lees meer


Vastgestelde wijzigingen KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft onlangs een aantal wijzigingen aangebracht in de delen I, II en VI van het Schiet- en Wedstrijdreglement. Deze bepalingen zijn reeds in werking getreden (per 1 oktober c.q. 10 oktober 2017) en zullen

Lees meer


Een clubprofiel voor uw vereniging

Enkele jaren geleden heeft NOC*NSF de website Sport.nl geintroduceerd. Deze site dient als startpunt voor personen die een sport willen beoefenen maar nog niet weten welke sport bij hun past of gewoon meer informatie willen hebben over de verenigingen die een bepaalde sport aanbieden. Het platform

Lees meer


Nog budget beschikbaar in 2017 voor verduurzaming sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie

Lees meer


Wijzigingen personeelsbestand KNSA-bondsbureau

Op het Bondsbureau in Leusden hebben zich enkele wijzigingen in het personeelsbestand voorgedaan.

Lees meer


Wijzigingen bestuur KNSA

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA