Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 70

Leusden, 11 mei 2017   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Algemene Vergadering 2017

Op donderdag 20 april 2017 is de Algemene Vergadering gehouden waaraan 90 KNSA-verenigingen hebben deelgenomen. 43 verenigingen waren met kennisgeving afwezig; de overige 537 KNSA-verenigingen zonder kennisgeving.

Lees meer


Bestuurswijzigingen KNSA-districten

In de verscheidene Districtsledenvergaderingen van maart/april 2017 zijn de nieuwe bestuurders en commissieleden van de districten gekozen en benoemd. Hieronder een overzicht van de huidige districtsbestuurders, zoals door de Districten doorgegeven.

Lees meer


Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar

Lees meer


Nationale Sportweek september 2017

Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 september 2017 vindt de Nationale Sportweek plaats. Tijdens deze week, dat als doel heeft sporten en bewegen op lokaal niveau te promoten, zetten honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA