Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 7

Leusden, 2 augustus 2011   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Magnum-munitie bij Militair Pistool en Action Shooting toegestaan

Eind 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de KNSA besloten de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van Magnum-munitie voor bepaalde disciplines en mogelijk onder restricties, bij KNSA-wedstrijden toe te staan.

Lees meer


Implementatie Moderne Olympische Vijfkamp

De implementatie van de Moderne Vijfkamp bij de KNSA is inmiddels een feit. Er is een overdrachtsovereenkomst opgesteld en ondertekend, waarin door de KNSA en de NVB is besloten de overdracht per 1 juli 2011 te effectueren.

Lees meer


Nieuwe medewerkster Bondsbureau

Op het Bondsbureau is op 18 juli 2011 een nieuwe medewerkster aangesteld voor de functie van Administratief Medewerkster, namelijk Laura de Boer. Laura volgt in deze functie Charlotte Tollenaar op; nu echter fulltime en vooralsnog als uitzendkracht.

Lees meer


Sluiting bureau i.v.m. vakantieperiode

Het Bondsbureau van de KNSA zal, vanwege de vakantieperiode, zijn gesloten van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011. Op maandag 15 augustus 2011 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.

Lees meer


Certificeringssyteem

Sinds de invoering van het (facultatieve) certificeringssysteem in 2007, bedoeld als hulpmiddel met veel praktische advisering aan KNSA-verenigingen, heeft daaraan helaas nog maar een heel klein deel van alle verenigingen (momenteel 784) deelgenomen. Om precies te zijn zijn dat er 38; 27 van die verenigingen zijn inmiddels daadwerkelijk gecertificeerd (1 kroon).

Lees meer


ESC General Assembly Belgrado/bid EK Lucht 2015

Op zaterdag 30 juli 2011 heeft een delegatie van de KNSA de General Assembly (Algemene Vergadering) van de ESC (European Shooting Confederation) in Belgrado, ServiŽ bijgewoond. Deze tweejaarlijks gehouden vergadering wordt altijd al bijgewoond door de voorzitter en de directeur; zij waren hier nu ook present.

Lees meer


OfficiŽle opening 300-meterbaan Emmer-Compascuum

Op zaterdag 3 september 2011 is de multifunctionele 300-meterbaan te Emmer-Compascuum in gebruik genomen. Individuele Grootkalibergeweer-schutters die beschikken over een ďEmmen-pasĒ, konden met ingang van die datum de schietbaan gebruiken.

Lees meer


Start nieuwe wedstrijdseizoen 2011/2012

Het nieuwe wedstrijdseizoen gaat binnenkort weer van start, te weten op 1 oktober 2011 en dientengevolge wordt dan aantal wijzigingen van kracht, zoals wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement, met betrekking tot de categorie-indeling (verleende dispensaties, de klasseringen en/of selectieprocedures.

Lees meer


Civiel gebruik militaire banen

Al jarenlang voert de KNSA overleg met de militaire autoriteiten en het Ministerie van FinanciŽn in verband met een gebruiksovereenkomst voor het civiel gebruik van militaire schietbanen. Dit overleg heeft tot op heden nimmer geleid tot een definitieve overeenkomst.

Lees meer


Ontwikkelingen ISK Harskamp

Op dit moment worden nog onderhandelingen gevoerd met het Ministerie van Defensie en de leiding van het ISK Harskamp omtrent het civiel gebruik. Het wachten is nog op een definitief oordeel over het ingediende MOGíen-boek (Mallen Onveilig Gebied).

Lees meer


©KNSA