Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 68

Leusden, 23 februari 2017   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Districtsledenvergaderingen 2017

De uitnodigingen voor de jaarlijkse Districtsledenvergaderingen zijn c.q. worden in de komende tijd weer verzonden en de daarbij behorende stukken zullen vervolgens in het Downloadcenter van de KNSA-website worden geplaatst onder “Districtsledenvergaderingen 2017”:

Lees meer


Algemene Vergadering KNSA

De Algemene Vergadering vindt plaats op donderdag 20 april 2017 in het Van der Valk Hotel “De Cantharel” te Apeldoorn; de verzenddatum van de uitnodigingsbrief is op 21 maart 2017. Alleen deze convocatie

Lees meer


Vastgestelde wijzigingen KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de artikelen 6.6 en 6.7 ter verduidelijking daarvan. De Landelijke Klasse Kampioenschappen zijn destijds ontstaan vanuit een nieuwe vorm

Lees meer


Nederlandse Records 2016

De Nederlandse Records 2016 zijn inmiddels erkend door het Algemeen Bestuur en tevens gepubliceerd op de KNSA-website onder Sportaanbod/Deelname aan wedstrijden/Records en Kampioenen

Lees meer


Mijn KNSA

Inmiddels hebben circa 250 verenigingen “Mijn KNSA” aangevraagd en daarvoor ook de inloggegevens ontvangen. De reacties van de huidige gebruikers zijn overwegend positief; eventuele storingen worden verholpen en wensen worden geinventariseerd en zo mogelijk verwerkt

Lees meer


OPROEP VAN DE LTC LUCHTGEWEER EN DE LTC PISTOOL

Ook voor het wedstrijdseizoen 2017/2018 willen de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor een aantal kampioenschappen en ranking-wedstrijden ruim vóór aanvang van het dat seizoen (1 oktober 2017) vastleggen. Daarom doen deze LTC 's een oproep aan verenigingen

Lees meer


Workshops Sport Bestuurders Academie

De Sport Bestuurders Academie organiseert diverse workshops voor sportverenigingen van sportbonden. In het kader van het transitieproject “Sporttak overstijgende workshops” worden

Lees meer


VCP-bijeenkomst S.I. op 1 april 2017 te Amsterdam

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van december 2016, zal op zaterdag 1 april aanstaande door NOC*NSF weer een regionale bijeenkomst voor vertrouwenscontactpersonen in de sport worden gehouden. Het betreft hier vertrouwenscontactpersonen in het kader

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA