Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 66

Leusden, 22 december 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Veel belangstellig voor “Mijn KNSA”

Een groot aantal verenigingen hebben naar aanleiding van de berichtgeving in de vorige Nieuwsbrief, een aanvraag online voor “Mijn KNSA” ingediend. De reacties zijn overwegend positief. Natuurlijk zijn er soms problemen met inloggen, maar die problemen worden opgelost en

Lees meer


Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing

Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de

Lees meer


Bestuursmutatie

De heer ir. F.H.B. (Frits) van Eck heeft, om hem moverende redenen, besloten zijn functie van lid Algemeen Bestuur en Voorzitter van District 2 neer te leggen. Het KNSA-bestuur zal vóór de komende Algemene Vergadering van april 2017 op zoek gaan naar een opvolger.

Lees meer


VOG op verschillende manieren verkrijgbaar

Voor bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen geldt de verplichting dat bij de aanmelding van nieuwe leden van 16 jaar en ouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overgelegd moet worden. Het uitgangspunt van die VOG is dat geen schutters worden aangemeld –

Lees meer


Nieuwe/laatste versie aanvraagformulier VOG NP

Per 1 januari 2017 heeft het COVOG weer een nieuw aanvraagformulier VOG NP vastgesteld en op de KNSA-website is dit nieuwe formulier inmiddels opgenomen. De vorige versie van het formulier kunt u nog gebruiken tot en met 31 maart 2017.

Lees meer


Sluiting bondsbureau i.v.m. Kerst 2016

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 30 december 2016. Op maandag 2 januari 2017

Lees meer


Vooraankondiging data VCP-bijeenkomsten 2017

Zoals eerder bericht zullen er in 2017 drie (3) bijeenkomsten met een landelijke spreiding georganiseerd worden voor de Vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, met als doel informaite over nieuwe ontwikkelingen, de taak van de VCP, uitleg over het register voor tuchtrechtelijk veroordeelden in het kader van seksuele intimidatie,

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA