Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 64

Leusden, 7 november 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Her-certificering gaat van start

De eerste KNSA-verenigingen zijn gecertificeerd in 2013. Dat betekent dat de geldigheid van het certificaat van die verenigingen (circa 135) in 2017 afloopt. Op de KNSA-website is de exacte geldigheidsdatum per vereniging vermeld, zoals die ook op het certificaat is opgenomen. Schietsportverenigingen

Lees meer


Bijeenkomsten Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersoon is een belangrijk aanspreekpunt binnen een sportvereniging voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Wellicht heeft deze functionaris binnen uw schietsportvereniging nooit de opleiding voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF

Lees meer


KNSA bereikt 40.000 schutters weer

Op 13 oktober 2016 werd het aantal van 40.000 geregistreerde KNSA-schutters weer bereikt. Nadat de afgelopen jaren een daling in het aantal sportschutters was ingezet en 2015 met een lichte groei werd afgesloten met 37.665 schutters, is de groei die in 2016 tot op heden is doorgemaakt, hoopgevend.

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2017

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2016 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2017 niet te verhogen. Wel is de reductie voor zogenaamde ‘gezinsschutters’ met ingang van 2017 vervallen.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie tot uiterlijk 10-01-2017

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2017 herinneren wij u er aan datalle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2017, doch niet later dan 10 januari 2017 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2017 wordt door het bondsbureau de factuur jaarcontributie 2017 opgemaakt

Lees meer


Uitbetaling declaraties

Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur dienen alle declaraties voor 2016 van KNSA-bestuurders en KNSA-commissieleden uiterlijk 10 december 2016 in het bezit van het Bondsbureau te zijn om nog in 2016 te kunnen worden uitbetaald. Declaraties die na 10 december 2016 worden ingediend en dus ook kosten die na 10 december 2016 worden c.q. zijn gemaakt,

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA