Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 63

Leusden, 4 oktober 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Uitzending Zappsport 8 oktober met Target Sprint

Zappsport is een televisieprogramma van de AVROTROS, uitgezonden op ZAPP, waarin elk weekeinde diverse sporten, topsporters en reportages centraal staan. Het programma is speciaal voor kinderen en wordt gepresenteerd door Ron Boszhard en Naomi van As. Tijdens Zappsport komen alle typen sport voorbij en op 21 september jongstleden heeft Zappsport op Papendal een item opgenomen, ‘The Battle’ genaamd.

Lees meer


Pilot “Mijn KNSA” gestart

Het nieuwe relatie management systeem van de KNSA, ook wel CRM genoemd, heeft nu de “Mijn KNSA-omgeving” in een proef uitgezet. Twaalf bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen zijn inmiddels gestart met het testen daarvan. Tijdens die testfase zullen deze verenigingen daarin zoveel mogelijk mutaties zoals het aanmelden van nieuwe leden, afmeldingen, adreswijzigingen,

Lees meer


Berichten KNSA Ledenadministratie per e-mail

De communicatie van de KNSA Ledenadministratie omtrent het aanmelden van leden, de wijzigingen in (niet-) contributieve status en wat dies meer zij, verliep tot op heden altijd per post. Ter verbetering van de efficiency en besparing van kosten, wordt dit nu tevens per e-mail gedaan. Dat betekent dat de standaard berichten daarover per e-mail worden verzonden wanneer er een e-mailadres van verenigingen bekend is.

Lees meer


Verslag Algemene Vergadering 2016

Het verslag van de Algemene Vergadering van 21 april 2016 is gereed. Net als vorig jaar wordt dit verslag niet meer per post aan de verenigingen toegezonden maar dit zal tijdelijk (gedurende een periode van vier weken) worden gepubliceerd

Lees meer


KNSA ageert tegen wetsvoorstel e-screener

Het KNSA-bestuur heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bericht over haar zorgen omtrent het wetsvoorstel inzake de invoering van de e-screener. De e-sceener, een instrument waarmee in de toekomst potentiële verlofhouders moeten worden gescreend, maakt onderdeel uit van een wetsvoorstel.

Lees meer


KNSA wijst ministerie op schijnveiligheid met EU-vuurwapenrichtlijn

Het KNSA-bestuur heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie per brief gewezen op de bezwaren die het nu voorliggende voorstel voor aanpassing van de Europese Vuurwapenrichtlijn bevat. Het voorstel behelst gelukkig niet meer een algemeen verbod op semi-automatische geweren voor de schietsport.

Lees meer


Inventarisatie ministerie VWS voor subsidieaanvragen in 2017

Zoals inmiddels wellicht bij u bekend (zie ook Nieuwsbrief 52 van 28 september 2015) is door het Ministerie van VWS samen met het Ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2016 tot en met 2019 een nieuwe Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie sportaccommodaties vastgesteld,

Lees meer


Subsidieloket in januari 2017 weer open

Ook in 2017 kunnen schietsportverenigingen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari aanstaande weer budget beschikbaar voor eerdergenoemde subsidieregeling. Voor (schiet)sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30%

Lees meer


Wijzigingen in SWR per 1 oktober 2016 (2016/2017)

Per 1 oktober 2016 is het nieuwe schietsportseizoen weer begonnen en worden alle met ingang van die datum door het KNSA-bestuur vastgestelde wijzigingen in de Schiet- en Wedstrijdreglementen van kracht. Een deel van deze wijzigingen was reeds vooraf door de Algemene Vergadering van 2016 bekrachtigd;

Lees meer


Nieuw KNSA-dopingreglement 2016 (Deel I)

Dit jaar gaat de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab) als wetsontwerp naar de Tweede Kamer. Onderdeel van deze wet is dat een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit wordt opgericht. Het zbo Dopingautoriteit zal de door de wet opgedragen taken gaan uitvoeren, waaronder de taken die de huidige stichting Dopingautoriteit momenteel op basis van het Nationaal Dopingreglement uitvoert.

Lees meer


Vervanging Reglement Zomerbiatlon door Reglement Target Sprint (Deel IX)

In 2013 heeft de ISSF een nieuwe discipline ontwikkeld, genaamd Target Sprint met de eigenschappen van de Zomerbiatlon als basis. Deze nieuwe discipline groeit sterk en daarvoor zijn meerdere redenen. Zo is het is relatief makkelijk te organiseren,

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA