Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 62

Leusden, 26 juli 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDEN-PUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Europese Schietsport Confederatie lanceert online ‘ESC AIR CUP’

De ESC Air Cup is een nieuwe, internationale online competitie, opgezet door de European Shooting Confederatief, waaraan alle KNSA-sportschutters via hun eigen schietvereniging kunnen deelnemen.

Lees meer


Digitaal bondstijdschrift “Schietsport”

In de laatste uitgave van het bondstijdschrift “Schietsport” is voor alle lezers een flyer meegezonden waarin is vermeld dat de uitgave juli 2016 de laatste gedrukte uitgave voor 2016 is en dat het bondstijdschrift in oktober 2016 uitsluitend digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer


Politie Limburg start Facebookpagina voor ‘vergunningen en verloven’

Lees meer


Toch GEEN pasfoto op Wecg-erkenning

Op het gevaar af een jojo-effect te worden verweten, laat het KNSA-bestuur weten dat de Nationale Politie alsnog de gemaakte afspraken met betrekking tot de Wecg-erkenning nakomt. Dat betekent dat de Politie de afspraken om een eenvoudig model Wecg-erkenning als bijlage bij een wapenverlof te hanteren,

Lees meer


Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

De KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA