Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 59

Leusden, 10 mei 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Kleiduivenarrest

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft op 8 maart 2016 in Hoger Beroep uitspraak gedaan in een door de Kleiduivenschietvereniging De Betuwe aangespannen procedure tegen een naheffingsaanslag Omzetbelasting, wegens

Lees meer


Algemene Vergadering 2016

Op donderdag 21 april 2016 is de Algemene Vergadering gehouden waaraan 99 verenigingen hebben deelgenomen. 49 verenigingen waren met kennisgeving afwezig; 536 KNSA-verenigingen zonder kennisgeving.

Lees meer


Sport.nl/voorclubs: nieuw online platform voor alle sportclubs

Verschillende sportbonden, zoals de KNVB, KNLTB, KNHB, Atletiekunie en KNGU beschikken reeds over sportspecifieke platforms waarmee ze hun sportclubs ondersteunen. NOC*NSF heeft in aanvulling daarop,

Lees meer


Voor 7e jaar op rij geen uitbetaling nodig door SWS

Uit het jaarverslag 2015 van de Stichting Waarborgfonds Sport blijkt dat SWS voor het zevende jaar op rij niet heeft hoeven uit te betalen op de verstrekte borgstellingen. Een unicum, maar het in stand houden van het vermogen is voor SWS

Lees meer


Verhoging tarieven VOG-aanvraag

In een bericht op hun website, deelt de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie mede dat de kosten voor een VOG-aanvraag vanaf 1 maart 2016 zijn verhoogd met 40% naar € 41,35.

Lees meer


Bezoekersadressen SMI’s

Per 1 april is weer een nieuwe lijst opgesteld met bezoekersadressen van de Sportmedische Instellingen, aangesloten bij de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen). Voor de meest actuele gegevens

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA