Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 58

Leusden, 17 maart 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


KNSA reageert bij Omroep Zeeland op voorstel Europese Commissie

Als onderdeel van de intensieve lobby die de KNSA voert tegen het voorstel van de Europese Commissie om semi-automatische geweren te verbieden, is op dit voorstel een uitgebreide reactie gegeven aan Omroep Zeeland.

Lees meer


Algemene Vergadering KNSA

Vanwege kostenbesparing en efficiency, wordt alleen de convocatie voor de Algemene Vergadering van de KNSA nog per post verzonden aan de leden. De vergadering vindt plaats op donderdag 21 april 2016 in het Nationaal Sportcentrum Papendal;

Lees meer


Wijziging SWR deel X (Gehandicapten) vanaf wedstrijdseizoen 2016/2017 (1 oktober 2016)

Onlangs zijn een aantal wijzigingen vastgesteld in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel X (Gehandicapten) die echter pas met ingang van het aankomende wedstrijdseizoen (per 1 oktober 2016) van kracht worden. Deze wijzigingen zijn op 8 maart 2016 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en zullen voorafgaand aan de inwerkingtreding, aan de Algemene Vergadering van 2016 ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Lees meer


Nationale Sportweek in september 2016

De Nationale Sportweek zal dit jaar plaatsvinden van 17 tot en met 24 september 2016. De belangrijkste reden om de Sportweek te verplaatsen van eind april naar september is dat NOC*NSF wil aansluiten op de ‘Europese week van de Sport’, een initiatief van de Europese Commissie.

Lees meer


Duidelijkheid inzake Wecg

Met ingang van 1 januari 2015 is een Erkenning vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Dat gaat de sportschutterij aan voor sportschutters die munitie herladen en voor sportschutters die gebruik maken van zwartkruit-wapens en dus los kruit voorhanden hebben.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA