Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 57

Leusden, 18 februari 2016   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Buiten-schietbanen moeten schoten registreren

Al eerder maakten wij melding van het Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2016 ook geldt voor buiten-schietbanen. Eén van de veranderingen hierdoor is dat er een verplichting is om een logboek bij te houden van het gebruik van de schietbaan.

Lees meer


Gebruik de actuele KNSA-formulieren en -modellen!

In de KNSA-formulieren en -modellen die op de website zijn gepubliceerd, worden af en toe wijzigingen aangebracht ten opzichte van eerdere formulieren die wellicht nog steeds door verenigingen en sportschutters worden gebruikt. Regelmatig blijken hierover misverstanden te ontstaan doordat verenigingen

Lees meer


Districtsledenvergaderingen 2016

De uitnodigingen voor de jaarlijkse Districtsledenvergaderingen worden in de komende tijd weer verzonden en de daarbij behorende stukken zullen vervolgens in het Downloadcenter van de KNSA-website worden geplaatst onder “Districtsledenvergaderingen 2016”

Lees meer


Oranje Fonds Collecte voor sportverenigingen

Voor (schiet)sportverenigingen is het steeds lastiger om eens iets extra’s te doen, zoals het organiseren van activiteiten of de aanschaf van nieuwe attributen. Het Oranje Fonds organiseert dit voorjaar een collecte om organisaties financieel te ondersteunen.

Lees meer


CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heet vanaf 2016 Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds 1 januari 2016 is de naam van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nieuwe naam past beter bij de taken en de verantwoordelijkheid om o.a. meldingen vanuit de meldplicht datalekken te verwerken en

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA