Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 55

Leusden, 22 december 2015   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Alle buitenschietbanen in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016

Voor binnenschietbanen is de milieuvergunning (omgevingsvergunning) al sinds 2013 niet meer van toepassing. Het Activiteitenbesluit geeft in plaats hiervan algemene regels waaraan iedere vereniging of andere gebruiker van een binnenschietbaan zich moet houden.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie 2016 tot uiterlijk 10-01-2016

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2016, herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2016, doch niet later dan 10 januari 2016 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier.

Lees meer


Ledenlijst en jaarfactuur 2016 in “Mijn KNSA”

Na 10 januari wordt door het KNSA-bondsbureau de factuur jaarcontributie 2016 opgemaakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit jaar voor het eerst de factuur met de daarbij behorende ledenlijst niet aan de verenigingen worden toegezonden.

Lees meer


Fusie twee stichtingen in Emmen

Tot voor kort werd het Schietsportcentrum Emmen dat in werkelijkheid ligt in het plaatsje Emmer-Compascuum, aan de Veenakkers 30, geëxploiteerd door twee stichtingen. De Kleiduivenschietbanen (buiten) en de Pistool- en Geweerbanen (binnen) worden al sinds jaar en dag

Lees meer


Sportarts in de basisverzekering

‘Nog steeds last van die blessure?’ Dan kan een sportarts uitkomst bieden. Vanaf 1 januari 2016 valt een deel van de behandelingen door de sportarts binnen de basisverzekering.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA