Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 54

Leusden, 26 november 2015   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Wijziging openingstijden KNSA-bondsbureau

In verband met een arbeidstijdverkorting van het KNSA-personeel en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing, zal het KNSA-bondsbureau te Leusden per direct op vrijdag vanaf 12.30 uur niet meer bereikbaar zijn.

Lees meer


Eerstvolgende uitgave bondstijdschrift Schietsport januari 2016

In 2015 zal er geen uitgave meer komen van het bondstijdschrift Schietsport. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe, vanwege kostenbesparing, besloten. In 2016 zal het bondstijdschrift Schietsport weer vier keer worden uitgegeven (ieder kwartaal).

Lees meer


Vaststelling afdelingen voor de discipline Service Pistol in District 3

Evenals in de Districten 1, 2 en 4, zijn nu ook in District 3 voor het wedstrijdseizoen 2015/2016 beide Afdelingen vastgesteld voor de disciplines Service Pistol klein kaliber en Service Pistol groot kaliber,

Lees meer


Pilot categorie ‘Senioren’ Luchtgeweer Opgelegd (2015/2016)

Al een aantal jaren wordt in de categorie ‘Junioren’ en in de categorie ‘Veteranen’ de discipline Luchtgeweer Opgelegd beoefend. Dat is destijds besloten om de allerjongste en de oudere sportschutters bij het schieten te ontlasten.

Lees meer


Facturering 2016

Voor veel collectieve regelingen zoals verzekeringen, ontvangt de KNSA de rekening al begin januari van het desbetreffende jaar of soms zelfs al in december, vooruitlopend op het nieuwe jaar.

Lees meer


Europese Commissie wil verscherping wapenwetgeving

Al enige tijd wordt binnen de Europese Commissie gewerkt aan nieuwe maatregelen voor wat betreft het legaal wapenbezit in Europa, als onderdeel van een palet aan maatregelen in de strijd tegen het illegale wapenbezit en de illegale wapenhandel (georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime).

Lees meer


Uitbetaling ecotaks 2015 aan verenigingen in januari 2016

Dit jaar wordt voor de laatste keer een teruggave gedaan van de door verenigingen betaalde energiebelasting (ecotaks). In de plaats van de Teruggaveregeling ecotaks is door het Ministerie van VWS per 1 januari 2016 voor sportverenigingen de Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties vastgesteld.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA