Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 53

Leusden, 5 november 2015   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Datum en locatie Algemene Vergadering 2016

Door het Algemeen Bestuur is de datum voor de Algemene Vergadering van de KNSA vastgesteld op donderdag 21 april 2016, aanvang 20.00 uur. De locatie zal wederom zijn het Nationaal Sportcentrum Papendal.

Lees meer


Rectificatie tekst inzake SWR deel VII in vorige Nieuwsbrief

In de vorige Nieuwsbrief is abusievelijk vermeld dat in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel VII (HW) het artikel 2.2.3 zou zijn verwijderd. Dit had echter moeten zijn artikel 2.3.3.

Lees meer


Aanvullende wijzigingen in SWR per 1 oktober 2015 (2015/2016)

et terugwerkende kracht is met ingang van het wedstrijdseizoen 2015/2016 een wijziging c.q. aanvulling aangebracht in artikel 15.14.6 het SWR deel I

Lees meer


Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen!

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

Lees meer


Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van donderdag 24 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016.

Lees meer


SchietsportTOTAAL 2016

Het evenement SchietsportTOTAAL zal in 2016 plaatsvinden in het weekeinde van 24 en 25 juni 2016 op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Noteer deze datum dus alvast in de agenda.

Lees meer


Verplichte vergoeding bij vertonen televisieprogramma’s

Het is niet zonder meer toegestaan in sportkantines om televisieprogramma’s te vertonen zonder daarvoor rechten te betalen en een licentie in bezit te hebben. Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde als voor het afspelen van muziek in sportkantines

Lees meer


Nieuwe website

De reacties van schutters en bestuurders op de nieuwe website zijn overwegend positief en naar aanleiding van enkele op- en aanmerkingen zijn hierin aanpassingen aangebracht. Zo bleek bijvoorbeeld het totaaloverzicht met KNSA-gereglementeerde disciplines

Lees meer


Cursus Verenigingsbestuurders in 2016 mogelijk in Utrecht, Eindhoven en Zwolle

Na de introductie van de cursus Verenigingsbestuurders in september 2013, hebben daaraan inmiddels bijna 350 bestuurders en leden van ballotagecommissies van KNSA-verenigingen deelgenomen.

Lees meer


Uitbetaling declaraties

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat alle declaraties voor 2015 van KNSA-bestuurders en KNSA-commissieleden uiterlijk 10 december 2015 in het bezit van het Bondsbureau moeten zijn om nog in 2015 te kunnen worden uitbetaald.

Lees meer


Vaststelling afdelingen voor de discipline Service Pistol in District 2

Evenals in de Districten 1 en 4, zijn ook in District 2 voor het nieuwe wedstrijdseizoen 2015/2016 drie Afdelingen vastgesteld voor de disciplines Service Pistol klein kaliber en Service Pistol groot kaliber, namelijk:

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie 2016 tot uiterlijk 10-01-2016

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2016 herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2016, doch niet later dan 10 januari 2016 in ons bezit dienen te zijn,

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2016

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA