Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 52

Leusden, 28 september 2015   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN IN HET ARCHIEF.


Verslag Algemene Vergadering 2015

Het verslag van de Algemene Vergadering van 30 april 2015 is gereed. Dit verslag wordt niet meer per post aan alle verenigingen toegezonden maar zal gedurende

Lees meer


Vaststelling afdelingen voor de discipline Service Pistol in Districten 1 en 4

Met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen 2015/2016 zijn per 1 oktober 2015 een aantal indelingen van Afdelingen gewijzigd, namelijk:

Lees meer


KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel VII gewijzigd

Per 1 oktober 2015, dus met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen, zijn op voordracht van de LTC Historische Wapens door het Algemeen Bestuur een aantal wijzigingen aangebracht in deel VII (HW)

Lees meer


Vanaf 2016 nieuwe Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie voor sportverenigingen en stichtingen

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van 26 maart jongstleden, verdwijnt vanaf 1 januari 2016 de teruggaveregeling ecotaks voor sportverenigingen en stichtingen. Een geheel andere regeling komt daarvoor in de plaats,

Lees meer


Nationale Sportweek 2016

Volgend jaar zal de Nationale Sportweek plaatsvinden van 17 tot en met 24 september 2016. De belangrijkste reden om de Sportweek te verplaatsen van eind april naar september is dat NOC*NSF wil aansluiten op de ‘Europese week van de Sport’,

Lees meer


Vergoeding doorgifte van televisieprogramma’s

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA