Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 50

Leusden, 21 augustus 2015   

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN OP DE WEBSITE WWW.KNSA.NL, ONDER HET TABBLAD "LEDEN INFORMATIE" EN VERVOLGENS KLIKKEN OP  'PUBLICATIES" EN KIEZEN VOOR "BESTUURSBULLETINS".


Speciaal bericht voor schietverenigingen met houten dak

Zoals reeds in de Nieuwsbrief van mei 2015 en ook eerder is gepubliceerd, is met ingang van 1 januari 2013 voor binnen-schietbanen het Activiteitenbesluit van toepassing. In het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling zijn algemene regels opgenomen

Lees meer


Vergoeding doorgifte van televisieprogramma’s

Het is niet zonder meer toegestaan in sportkantines om televisieprogramma’s te vertonen zonder daarvoor rechten te betalen. Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde als voor het afspelen van muziek in sportkantines waarvoor de SENA (t.b.v. artiesten en producenten) en de

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA