Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 5

Leusden, 8 juni 2011   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Landelijke Post-/E-mailcompetitie Pistool 2011/2012

Op 1 oktober aanstaande start wederom de landelijke post-/e-mailcompetitie Pistool voor het wedstrijdseizoen 2011/2012. De beoefende onderdelen van deze competitie zijn de volgende:

Lees meer


Meldpunt KNSA

De KNSA is voornemens een meldpunt met een speciaal telefoonnummer en e-mailadres in te richten. Het bestuur van de KNSA heeft daartoe onlangs besloten om de nu al spontane meldingen die de KNSA bereiken, in goede banen te leiden.

Lees meer


Datum en locatie Algemene Vergadering 2012

De datum voor de Algemene Vergadering van volgend jaar is inmiddels vastgesteld en deze zal plaatsvinden op zaterdag 14 april 2012, wederom in het congrescentrum van het Nationaal Sportcentrum Papendal, bij Arnhem.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Een overzicht van vervallen leden, nieuwe leden, etc.

Lees meer


©KNSA