Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 49

Leusden, 9 juli 2015   
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT UITSLUITEND DIGITAAL VERZONDEN AAN DE AANGESLOTEN SCHIETVERENIGINGEN. ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN OP DE WEBSITE WWW.KNSA.NL, ONDER HET TABBLAD "LEDEN INFORMATIE" EN VERVOLGENS KLIKKEN OP  'PUBLICATIES" EN KIEZEN VOOR "BESTUURSBULLETINS".

Ledenlijst aan verenigingen toegezonden

Via de secretariaatsadressen ontvangen alle bij de KNSA aangesloten verenigingen deze week per post de ledenlijst van hun eigen vereniging waarop alle leden staan vermeld die op dit moment bij de KNSA zijn aangemeld.

Lees meer


Bereikbaarheid KNSA-bondsbureau

Inzake de bereikbaarheid van het bondsbureau, nog even ter herinnering: De kantooruren op het bureau in Leusden worden met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd in verband met de CAO voor werknemers in de Sport. Op vrijdag zal daardoor het bureau vanaf

Lees meer


Opleidingen en workshops SchietsportTOTAAL 2015

Tijdens het evenement SchietsportTOTAAL dat plaatsvindt van vrijdag 18 tot en met zaterdag 19 september 2015, worden door de KNSA wederom diverse voor verenigingsbestuurders interessante opleidingen aangeboden.

Lees meer


Sportkadermonitor 2015

In 2013 is NOC*NSF gestart met een onderzoek naar kaderleden bij de sportvereniging; wat motiveert hen, wat is hun opleidingsachtergrond en welke ondersteuning hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken?

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA