Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 48

Leusden, 29 juni 2015   

Deze KNSA-nieuwsbrief wordt uitsluitend digitaal aan de verenigingen per e-mail verzonden. Verenigingen kunnen zich desgewenst aanmelden voor deze nieuwsbrief via het opgaveformulier zoals gepubliceerd in het Downloadcenter van de KNSA-website www.knsa.nl.


Sluiting bondsbureau i.v.m. zomerreces

Vanwege de zomervakanties zal het bondsbureau dit jaar zijn gesloten in week 31, namelijk van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli 2015. Vanaf maandag 3 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Lees meer


Per 1 juli 2015 bondsbureau vrijdags bereikbaar tot 15.00 uur

De kantooruren op het bureau in Leusden worden met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd in verband met de CAO voor werknemers in de Sport.

Lees meer


Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van

Onlangs is de Rijksoverheid gestart met de campagne “Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van”. Deze campagne wordt ondersteund door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en het CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Lees meer


In najaar 2015 weer (bij)scholingen Vertrouwenscontactpersoon Seksuele Intimidatie en Discriminatie

De Academie voor Sportkader van NOC*NSF heeft voor dit najaar weer een aantal nieuwe scholingen “Vertrouwenscontactpersoon” ingepland. Deze cursus is bedoeld voor nieuwe Vertrouwenscontactpersonen van (schiet)sportverenigingen maar ook huidige VCP-ers kunnen hieraan deelnemen om hun kennis op te frissen.

Lees meer


Oproep van de LTC Luchtgeweer en LTC Pistool

Lees meer


Bericht van District 4

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA