Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 47

Leusden, 28 mei 2015   

ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN OP DE WEBSITE WWW.KNSA.NL, ONDER HET TABBLAD "LEDEN INFORMATIE", EN VERVOLGENS KLIKKEN OP  'PUBLICATIES" EN KIEZEN VOOR "BESTUURSBULLETINS".


KNSA-nieuwsbrief uitsluitend digitaal verzonden

Deze KNSA-nieuwsbrief wordt uitsluitend digitaal aan de verenigingen per e-mail verzonden. Verenigingen kunnen zich desgewenst aanmelden voor deze nieuwsbrief via het opgaveformulier zoals gepubliceerd in het Downloadcenter van de KNSA-website www.knsa.nl.

Lees meer


Sluiting bondsbureau i.v.m. zomerreces

Vanwege de zomervakanties zal het bondsbureau dit jaar zijn gesloten in week 31, namelijk van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli 2015. Vanaf maandag 3 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Lees meer


Algemene Vergadering 2015

Op donderdag 30 april 2015 is de Algemene Vergadering gehouden waaraan 95 verenigingen hebben deelgenomen. 54 verenigingen waren met kennisgeving afwezig; 541 KNSA-verenigingen zonder kennisgeving.

Lees meer


Binnen-schietbanen in het Activiteitenbesluit

In het verleden moesten schietsportverenigingen met een eigen schietbaan daarvoor een vergunning aanvragen. Heel lang geleden was dat een Hinderwetvergunning, daarna kwam de zogenaamde Milieuvergunning en de laatste werd de Omgevingsvergunning genoemd.

Lees meer


Bestuurswijzigingen KNSA-districten

In de verscheidene Districtsledenvergaderingen van maart/april 2015 zijn de nieuwe bestuurders en commissieleden van de districten gekozen en benoemd. Hieronder een overzicht van de huidige districtsbestuurders.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA