Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 46

Leusden, 16 april 2015   

ALLE EERDER UITGEGEVEN LEDENPUBLICATIES (VANAF 1998) ZIJN TERUG TE LEZEN OP DE WEBSITE WWW.KNSA.NL, ONDER HET TABBLAD "LEDEN INFORMATIE", EN VERVOLGENS KLIKKEN OP  'PUBLICATIES" EN KIEZEN VOOR "BESTUURSBULLETINS".


KNSA-nieuwsbrief uitsluitend nog digitaal verzonden

Vanaf deze uitgave wordt de KNSA-nieuwsbrief uitsluitend nog digitaal aan de verenigingen per e-mail verzonden. Heeft uw vereniging nog geen e-mailadres aan het bondsbureau doorgegeven?

Lees meer


Leges wapenverloven verhoogd per 1 mei 2015

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd.

Lees meer


Teruggave ecotaks 2013/2014

Het is voor verenigingen wederom mogelijk om teruggave van ecotaks aan te vragen. Naar het zich laat aanzien, zal dit de laatste keer zijn en zal vanaf volgend jaar een nieuwe regeling in verband met de verduurzaming van sportaccommodaties worden ingesteld.

Lees meer


Meer groei in leden en sponsoren in vier stappen!

Onlangs is op de website van www.sportknowhowxl.nl een interessant artikel voor besturen van sportverenigingen verschenen. U kunt het volledige artikel hier lezen.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA