Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 45

Leusden, 26 maart 2015   

In 2015 alleen nog digitale verzending KNSA-nieuwsbrief/bulletin

Aan alle verenigingen waarvan een e-mailadres bekend is, wordt de KNSA-nieuwsbrief uitsluitend digitaal toegezonden. Heeft uw vereniging nog geen e-mailadres daarvoor aan het bondsbureau doorgegeven? Dit kan via het opgaveformulier dat is gepubliceerd in het Downloadcenter van de KNSA-website www.knsa.nl. Wij streven ernaar om de nieuwsbrief/het bestuursbulletin niet meer per post maar uitsluitend nog digitaal te verzenden.

Algemene Vergadering 2015

Vanwege kostenbesparing en efficiency, is besloten om alleen nog de convocatie voor de Algemene Vergadering van 30 april aanstaande per post te verzenden aan alle leden op 30 maart 2015. Alle bijlagen voor deze vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken en de aanmeldings- en machtingsformulieren, zijn per die datum opgenomen en beschikbaar via de KNSA-website onder het Downloadcenter.

Lees meer


Nationale Sportweek 2015

De Nationale Sportweek die plaatsvindt van 18 tot en met 25 april 2015 staat geheel in het teken van sport en de kennismaking met alle diverse soorten sport in Nederland. Een uitgelezen kans dus ook voor schietsportverenigingen in Nederland om in die week hun deuren te openen en jong en oud kennis te laten maken met deze Olympische sport. De organisatie van dit evenement verwacht dit jaar circa één miljoen deelnemers.

Lees meer


Subsidie verduurzaming sportaccommodaties (ecotaks vervalt)

Vanaf 1 januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen subsidie aanvragen voor verduurzaming van sportaccommodaties. Deze subsidieregeling vervangt de huidige teruggaveregeling ecotaks. De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat verenigingen kosten kunnen besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA