Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 44

Leusden, 30 januari 2015   

In 2015 alleen nog digitale verzending KNSA-nieuwsbrief/bulletin

Aan alle verenigingen waarvan een e-mailadres bekend is, wordt de KNSA-nieuwsbrief uitsluitend digitaal toegezonden. Heeft uw vereniging nog geen e-mailadres daarvoor aan het bondsbureau doorgegeven? Dit kan via het opgaveformulier dat is gepubliceerd in het Downloadcenter van de KNSA-website www.knsa.nl. Wij streven ernaar om de nieuwsbrief/het bestuursbulletin niet meer per post maar uitsluitend nog digitaal te verzenden.


Nieuwe CRM/Ledenadministratie

Al eerder informeerden wij de leden omtrent een nieuw data-managementsysteem op het KNSA-bondsbureau, ook wel CRM (Customer Relationship Management) genaamd. Dit nieuwe systeem waarin vooral de ledenadministratie een prominente functie vervult,is zoals gepland in december door het bondsbureau

Lees meer


Certificeren: de stand van zaken

Van de 699 KNSA-verenigingen zijn er inmiddels 555 gecertificeerd met het basiscertificaat. Dat betekent dat nog zon 145 verenigingen niet zijn gecertificeerd. Een groot deel daarvan zijn schietverenigingen die uitsluitend gebruik maken van luchtdrukwapens waarvoor de certificering niet aan de orde is. Daarnaast zijn er een aantal stichtingen en

Lees meer


Deelname Nationale Sportweek 2015

De Nationale Sportweek is een landelijk evenement waarop gedurende n week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen. De laatste editie van de sportweek in 2014, telde 1.000.000 deelnemers en 208 deelnemende gemeenten. In 2015 wordt de Nationale Sportweek

Lees meer


Erkenning voor los kruit vereist

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd,

Lees meer


Oproep van de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool

Ook voor het wedstrijdseizoen 2015/2016 willen de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor een aantal kampioenschappen en ranking-wedstrijden ruim vr aanvang van het dat seizoen (1 oktober 2015) vastleggen. Daarom doen deze LTC 's een oproep aan verenigingen die zich kandidaat willen stellen voor de

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA