Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 42

Leusden, 9 oktober 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Landelijke Postcompetitie Pistool 2014/2015

De LTC Pistool organiseert vanaf 1985 al een Landelijke Postcompetitie Pistool, ook in het komende wedstrijdseizoen staat dit evenement weer op de kalender.

Lees meer


Publicatie gecertificeerde verenigingen op KNSA-website

Op de KNSA-website is inmiddels een overzicht gepubliceerd van alle tot op heden door de KNSA gecertificeerde schietsportverenigingen onder vermelding van de vestigingsplaats,

Lees meer


Wijzigingen in KNSA Schiet- en Wedstrijd- reglement per 1 oktober 2014

Bij aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Schiet- en Wedstrijdreglement die met ingang van 1 oktober 2014 van kracht zijn.

Lees meer


Vacature voorzitter District 2 en lid Algemeen Bestuur

De functie van voorzitter District 2 en lid van het Algemeen Bestuur is vacant. De KNSA vraagt belangstellenden voor deze functie die voldoen aan de eisen die hiervoor worden gesteld, een schriftelijke reactie, voorzien van een curriculum vitae bij het Algemeen Bestuur in te dienen.

Lees meer


Datum evenement SchietsportTOTAAL 2015 vastgesteld

In verband met de organisatie van de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens en het 125-jarig jubileum van de KNSA, is besloten om het evenement SchietsportTOTAAL2015 na de zomervakantie (in september) te laten plaatsvinden.

Lees meer


Sportmedische Instellingen

De Federatie voor Sportmedische Instellingen (FSMI) heeft onlangs een nieuw overzicht gepubliceerd van de erkende Sportmedische instellingen, aangesloten bij de FSMI per 17 september 2014.

Lees meer


MUTATIES KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA