Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 41

Leusden, 28 augustus 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Certificering: niet vergeten!

Inmiddels zijn zo’n 350 tot 400 bij de KNSA aangesloten verenigingen gecertificeerd. Dat betekent dat naar schatting 300 verenigingen die gebruik maken van vuurwapens, zich nog moeten laten certificeren vóór 1 januari 2015, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie.

Lees meer


Opleidingen KNSA erkend door NOC*NSF

Jaarlijks organiseert de KNSA een groot aantal sporttechnische opleidingen voor trainers in de wapengroepen Geweer, Pistool en Kleiduiven. Het doel van deze opleidingen is het verbeteren van de kwaliteit van trainers zodat aspiranten maar ook gevorderde wedstrijdschutters op een veilige, verantwoorde en deskundige wijze getraind worden.

Lees meer


Model Bewerkers- c.q. Verkrijgersover-eenkomst voor schietverenigingen

Tijdens de Workshop “Privacy” die tijdens SchietsportTOTAAL is gegeven, is door de aanwezige deelnemers gevraagd om een model-overeenkomst voor het nader regelen van de bewerking en verkrijging van persoonsgegevens binnen de schietvereniging.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA