Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 40

Leusden, 10 juli 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Nieuw model Veiligheidsreglement t.b.v. schietverenigingen

Oplettende verenigingen en kaderleden constateerden enkele omissies en onduidelijkheden in het model Veiligheidsreglement. Derhalve is het reglement nog eens goed tegen het licht gehouden en zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht.

Lees meer


RWM/CWM 2014

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Regeling wapens en munitie (RWM) en de Circulaire wapens en munitie (CWM) aangepast.

Lees meer


Reactie KNSA-bestuur op CWM 2014

In de afgelopen periode hebben bestuur en directie van de KNSA stevig moeten onderhandelen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde de belangen van de schietsportbeoefening in Nederland optimaal te behartigen.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA