Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 39

Leusden, 19 juni 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Algemene Vergadering KNSA 2015

De datum van de KNSA Algemene Vergadering van volgend jaar is vastgesteld

Lees meer


Mr. J.C.A. de Kruif afgetreden

Op 1 juni 2014 heeft de heer mr. J.C.A. de Kruif, om hem moverende redenen, besloten af te treden als lid van het Algemeen Bestuur en als voorzitter van het KNSA-district 2.

Lees meer


Eigen Verklaring voor Junioren

Al enige tijd is voor verenigingen beschikbaar een model aanmeldingsformulier en eigen verklaring aspirant SSV en een toelichting.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA