Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 38

Leusden, 30 april 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Algemene Vergadering 2014

Op donderdag 24 april 2014 is de Algemene Vergadering gehouden waaraan 141 verenigingen hebben deelgenomen. 73 verenigingen waren met kennisgeving afwezig; 519 verenigingen zonder kennisgeving.

Lees meer


Onderzoek Wecg

Op grond van de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) is het verboden om zonder erkenning kruit (zwartkruit en nitrokruit) voorhanden te hebben. De KNSA heeft weten te bewerkstelligen dat in de CWM daarvoor een zogenaamde “vrijstelling” wordt verleend voor diegene die een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen heeft.

Lees meer


©KNSA