Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 37

Leusden, 11 april 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Teruggave van ecotaks 2012/2013

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggave van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn.

Lees meer


Bestuurswijzigingen KNSA-districten

In de verscheidene Districtsledenvergaderingen van begin 2014 zijn de nieuwe bestuurders en commissieleden van de districten gekozen en benoemd. Hieronder een overzicht van de huidige districtsbestuurders.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA