Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 36

Leusden, 28 februari 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Nieuw VOG-aanvraagformulier

Sinds december 2013 is er een nieuw VOG-formulier in omloop; de VOG heeft een ander uiterlijk gekregen en daarbij horen andere “echtheidskenmerken” dan voorheen.

Lees meer


Stand van zaken Wbp

In oktober 2013 heeft het KNSA-bestuur de verenigingen geinformeerd omtrent de verkrijging en verwerking van persoonsgegevens, en daarover is een uitgebreide memo opgesteld en verspreid.

Lees meer


Stroomschema beoordeling rechtsverhoudingen in de sport

Bij veel sportorganisaties en dus ook bij schietsportverenigingen, blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de wijze waarop de Belastingdienst en/of UWV een arbeidsrelatie beoordeelt.

Lees meer


Alcohol in sportkantines

Nieuwe stickers leeftijdsgrens voor sportverenigingen Aan jongeren onder de 18 jaar mag sinds 1 januari 2014 geen alcohol meer worden verstrekt in sportkantines, supermarkten en andere horecagelegenheden.

Lees meer


Financiering energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen

In het kader van verduurzaming van sportaccommodaties, heeft de minister van VWS eind vorig jaar de Tweede Kamer geinformeerd over energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA