Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 35

Leusden, 28 januari 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


DOE MEE AAN DE NATIONALE SPORTWEEK

De schietsport positiever en sterker communiceren en als een volwaardige tak van sport profileren teneinde het imago te verbeteren, dat is één van de belangrijkste aandachts-punten van de KNSA voor de komende jaren, verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 met de titel “Groeien met beleid”.

Lees meer


©KNSA