Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 34

Leusden, 16 januari 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


OPROEP van de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool

Ook voor het wedstrijdseizoen 2014/2015 willen de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor een aantal kampioenschappen en ranking-wedstrijden ruim vr aanvang van het dat seizoen (1 oktober 2014) vastleggen.

Lees meer


Vanaf 2014 is de dopingwaaier een App

De Dopingwaaier is altijd n van de belangrijkste middelen geweest in de voorlichting van topsporters en sportbegeleiders. Voorheen werd deze - zoals de naam al aangeeft - als geplastificeerde waaier uitgebracht. Vanaf 2014 is de Dopingwaaier aangepast en omgezet in een App (iOS en Android) en

Lees meer


Nationale Sportweek 2014

In de week van 19 tot en met 26 april 2014 vindt de Nationale Sportweek plaats, een landelijk evenement waarop gedurende n week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen.

Lees meer


De KNSA erkent de disciplines Benchrest van DBRSA

In de Circulaire wapens en munitie is bepaald dat uitsluitend verlof wordt verleend voor vuurwapens die zijn toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Een verzoek tot erkenning van een discipline dient bij het KNSA-bestuur te worden ingediend en in de loop der jaren zijn

Lees meer


Update Basiscertificering

Sinds de laatste update in mei 2013, hebben nog veel verenigingen een aanvraag voor basiscertificering bij de KNSA ingediend. Op dit moment zijn circa 200 verenigingen gecertificeerd.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

VERVALLEN LEDEN

Lees meer


©KNSA