Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 33

Leusden, 19 december 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Uitspraak Raad van State

Op 20 november 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak tussen een niet bij de KNSA aangesloten vereniging en de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie.

Lees meer


Wijzigingen Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft per 21 november 2013 en 10 december 2013 een aantal door de desbetreffende LTCs voorgestelde wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, goedgekeurd. Het gaat dan om wijzigingen in deel III (KKG), deel IV (GKG) en deel VI (Pistool).

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2014

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2014, herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vr 1 januari 2014, doch niet later dan 10 januari 2014 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier.

Lees meer


Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 23 december 2013 tot en met woensdag 1 januari 2014.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA