Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 32

Leusden, 21 november 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Is uw vereniging al vermeld op de KNSA-website?

Op de KNSA-website worden per provincie, overzichten gegeven van alle aangesloten schietsportverenigingen, voor zover zij daarvoor aan ons toestemming hebben gegeven.

Lees meer


Teruggave ecotaks 2011/2012

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2011/2012 is door 120 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden.

Lees meer


KNSA sluit sponsorovereenkomst met RUAG Ammotec GmbH

De KNSA heeft ten behoeve van de nationale geweerselectie een sponsorovereenkomst gesloten met het Duitse bedrijf RUAG Ammotec. RUAG is onder andere fabrikant van de RWS sportmunitie en sponsort bijvoorbeeld al sinds jaar en dag de Duitse nationale geweer- en pistoolselecties.

Lees meer


Militaire schietbaan Oirschot heeft nog ruimte voor civiel gebruik

De militaire schietbaan Oirschot is een militaire schietbaan nabij Eindhoven, met de beschikking over 25-meter Pistoolbanen en 100- en 300-meter Geweerbanen.

Lees meer


RI&E en Arbowet

Regelmatig ontvangt de KNSA vragen van verenigingen over de verplichte RI&E en plan van aanpak, voortvloeiend uit de Arbowet en de KNSA-basiscertificering. Vereniging vragen zich af wat de zin is van een RI&E voor een schietsportvereniging die geen mensen in loondienst heeft maar voor werkzaamheden bijvoorbeeld

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA