Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 31

Leusden, 18 oktober 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Banken versoepelen volmachten

Gebleken is dat een aantal banken wijzigingen in hun procedures hebben toegepast, of beter gezegd: een versoepeling van die procedures.

Lees meer


Wijzigingen in SWR per 1 oktober 2013

Door de ISSF is een groot aantal nieuwe regels voor wedstrijden vastgesteld per 1 januari 2013. Deze konden op die datum (nog) niet van kracht worden voor KNSA-wedstrijden aangezien het KNSA-wedstrijdseizoen loopt van 1 oktober tot 1 oktober.

Lees meer


Leveraction geweren in de toekomst

Overeenkomstig het verzoek van het Algemeen Bestuur, heeft de Landelijke Technische Commissie Historische Wapens onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het gebruik van zogenaamde ‘leveraction’ geweren bij KNSA-wedstrijden overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA