Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 30

Leusden, 19 september 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Bestuursinformatiebulletin wordt digitaal verzonden

Het bestuursinformatiebulletin is de officiŽle ledenpublicatie zoals genoemd in artikel 32 van het KNSA Huishoudelijk Reglement. Het bestuursbulletin bevat belangrijke nieuws-berichten voor bestuurders van schietsportverenigingen, zoals informatie over Wet- en regelgeving maar ook verenigingsmutaties, berichten over aspirant leden, nieuwe leden en geroyeerde of afgemelde leden.

Lees meer


Koninklijke goedkeuring naamswijziging KNSA

Vanwege het predicaat Ďkoninklijkí van de KNSA dienen alle wijzigingen in de statuten, voordat deze in notariŽle akte kunnen worden vastgelegd, ook door het Koninklijk Huis te worden goedgekeurd.

Lees meer


Algemene Vergadering 2014 op donderdagavond

Zoals reeds aangekondigd in de uitgave mei 2013 van deze publicatie, was het een voornemen van het Algemeen Bestuur om de jaarlijkse Algemene Vergadering van de KNSA vanaf volgend jaar niet meer op een zaterdag te houden maar op een doordeweekse avond van 19.30 uur tot circa 22.00 uur.

Lees meer


SchietsportTOTAAL 2014

Het evenement SchietsportTOTAAL zal volgend jaar worden gehouden in het weekeinde van 27, 28 en 29 juni 2014 op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Noteer deze datum alvast in de agenda.

Lees meer


Wijzigingen in Schiet- en Wedstrijdreglement

Sinds de bekrachtiging door de Algemene Vergadering van de aangebrachte wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement op 13 april 2013, zijn weer een aantal wijzigingen aangebracht in het Schiet- en Wedstrijdreglement van de KNSA.

Lees meer


Bankrekeningnummers KNSA gewijzigd

Zoals reeds eerder aangekondigd in deze publicatie, zijn inmiddels in augustus 2013 alle bankrekeningnummers van de KNSA definitief gewijzigd. Dit vanwege het feit dat de KNSA is overgegaan van de SNS-bank naar de Rabobank en vanwege de verplichte invoering in Nederland per 1 januari 2014 van IBAN-nummers.

Lees meer


Cursus Verenigingsbestuurders

Veel belangstelling is er voor de nieuwe cursus die de KNSA, in samenwerking met RadarAdvies, aanbiedt aan verenigingsbestuurders voor het balloteren en monitoren van leden van een schietsportvereniging.

Lees meer


Oproep van de LTC Pistool

Landelijke Post-/E-mailcompetitie Pistool 2013/2014

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA