Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 3

Leusden, 27 januari 2011   
Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.

Wijzigingen personeelsformatie KNSA-bondsbureau

Het Bestuur en de Directie van de KNSA hebben besloten om de samenwerking met de Bondscoach, de heer B.J. (Bernard) Kooistra, verantwoordelijk voor de training en coaching van de Nationale Selectie Geweer, niet te continueren. Op dit moment wordt overlegd op welke wijze het dienstverband kan worden beŽindigd. Er is nog geen opvolger benoemd.

Lees meer


Wedstrijdkalender Luchtgeweer en Luchtpistool 2011/2012

Ook voor het komend wedstrijdseizoen 2011/2012 willen de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor een aantal kampioenschappen en rankingwedstrijden al vůůr aanvang van dat seizoen vastleggen. Daarom doen deze LTC's een oproep aan verenigingen om op een eerder moment dan gebruikelijk hun wedstrijdaanvragen in te dienen.

Lees meer


Nederlandse Kampioenen en Records en Klasseringseisen op website

Op de KNSA-website zijn inmiddels de bijgewerkte overzichten van Nederlandse Kampioenen, de Nederlandse Records 2010 en de nieuwe klasseringseisen gepubliceerd.

Lees meer


©KNSA