Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 29

Leusden, 11 juli 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Aanvraag VOG nog vaak onjuist

Voor het aanmelden van nieuwe sportschutters van 16 jaar en ouder is, overeenkomstig de KNSA-reglementen, de overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

Lees meer


Leeftijdsgrens alcohol van 16 naar 18 jaar

In onze uitgave nr. 90 van oktober 2012 hebben wij al bericht over het feit dat per 1 januari 2013 een geheel nieuwe Drank- en Horecawet in werking is getreden.

Lees meer


Opleiding voor verenigingsbestuurders gaat van start

Al enige tijd geleden heeft het bestuur van de KNSA aangekondigd een opleiding te zullen ontwikkelen en aan te bieden voor verenigingsbestuurders.

Lees meer


Nationale Sportweek 2014

De datum van de Nationale Sportweek van volgend jaar is inmiddels bekend en deze week is vastgesteld van 19 tot en met 26 april 2014.

Lees meer


Posttarieven PostNL per 1 augustus 2013 verhoogd

Zoals u wellicht reeds in de media heeft vernomen, worden de posttarieven per 1 augustus 2013 verhoogd.

Lees meer


©KNSA