Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 28

Leusden, 31 mei 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


KNSA erkent ook discipline Vogelschieten

Zoals bekend, is in Nederland het bezit en gebruik van vuurwapens (behalve beroepshalve voor politiemensen, militairen en anderen) uitsluitend toegestaan voor de beoefening van schietsport en voor de uitoefening van de jacht.

Lees meer


Onderzoek veiligheidsrisico’s in opdracht van minister, afgerond

Het al eerder door de minister aangekondigde onderzoek is uitgevoerd door het Bureau Beke uit Arnhem en de rapportage van dat onderzoek met als titel “Met scherp schieten” is inmiddels openbaar.

Lees meer


Onvoldoende porti op postzendingen

Met enige regelmaat ontvangt het bondsbureau postzendingen van verenigingen, die onvoldoende zijn gefrankeerd.

Lees meer


Algemene Vergadering KNSA in 2014

Een definitieve datum en locatie voor de Algemene Vergadering van de KNSA in 2014 is nog niet vastgesteld. Traditiegetrouw wordt de Algemene Vergadering gehouden op een zaterdag

Lees meer


Benoeming Executive Committee EK Luchtdrukwapens 2015

Het Algemeen Bestuur heeft voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens in 2015 een zogenaamde Executive Committee benoemd.

Lees meer


Bijdrage Lotto aan KNSA

De Lotto doneert ruim 401.000 euro aan Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Lees meer


Naamswijziging KNSA

Inmiddels is de notaris verzocht om de statuten te wijzigen, zoals door de Algemene Vergadering is besloten in verband met de naamswijziging van de KNSA, en deze wijziging op te nemen in de officiële akte.

Lees meer


Update Basiscertificering

De aanvragen van verenigingen voor de basiscertificering lopen nog niet storm. Op dit moment zijn bijna 70 verenigingen gecertificeerd. Dat betekent dat er vóór eind 2014 nog zo’n 550 verenigingen

Lees meer


Betalingsverkeer KNSA gaat wijzigen

Het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft besloten om van een andere bankier gebruik te gaan maken. Tot op heden is al enige decennia de SNS-bank de bankier van de KNSA maar vooral vanwege

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA